wf-fakir.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Finanse

Waluty niewymienialne – co to jest i czemu służy?

Waluty niewymienialne to takie, których nie można wywieźć z kraju, z którego pochodzą (lub, ewentualnie, wywieźć można ich ograniczoną ilość). Nie da się ich kupić np. idąc do banku w Polsce czy w kantorze, przed wyjazdem na wakacje. Trzeba to zrobić na miejscu. Nie warto jest więc ich wywozić, bo nic nie będzie się dało z nimi zrobić, póki do kraju ich pochodzenia nie wrócimy. Po co więc państwom waluty niewymienialne, jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? Które państwa posiadają obecnie waluty niewymienialne? Czy są wśród nich jakieś państwa europejskie?

Po co państwom waluty niewymienialne?

Posiadanie waluty niewymienialnej znacznie ułatwia państwu utrzymanie niezależności finansowej. Poza tym, pozwala to na regulowanie ilości pieniędzy w tej walucie, które w kraju pozostają i jaka kwotą dysponuje gospodarka państwa. Rząd pozyskuje inne waluty, np. dolary amerykańskie, głównie od turystów. Turyści chcąc zwiedzać dany kraj i kupować produkty czy pamiątki rozmieniają pieniądze w hotelach czy na lotnisku. PLN w czasach PRL również było walutą niewymienialną (teraz PLN jest już, rzecz jasna, walutą wymienialną).

Są też jednak minusy walut niewymienialnych. Utrudnia to zakładanie i utrzymanie własnego biznesu. Niekiedy, w państwach, które posiadają walutę niewymienialną, istnieją ograniczenia – np. możliwość zakupu danego produktu tylko przy użyciu waluty wymienialnej. Utrudnia to inwestycje i rozwijanie swojej działalności oraz, co za tym idzie, prowadzi do rozkwitu czarnego rynku wymiany. Ludzie chcą pokonać przeszkodę, uciekając się do nielegalnych rozwiązań.

Waluta niewymienialna to problem również dla turystów, którzy nie mogą jej kupić przed wyjazdem. Polscy turyści raczej decydują się na zakup dolarów amerykańskich i późniejsze ich rozmienianie na walutę niewymienialną – muszą więc rozmienić walutę dwa razy.

Państwa obecnie posiadające waluty niewymienialne

Państwa, które obecnie posiadają waluty niewymienialne to zwykle takie o niższym poziomie gospodarczym, finansowo niestabilne i o bardzo mało wartym pieniądzu – istnieją jednak wyjątki.

Obszary obecnie posiadające waluty niewymienialne w Europie to Macedonia, Serbia, Gibraltar, Mołdawia, Albania, Białoruś oraz Bośnia i Hercegowina. Innymi przykładami państw z takimi walutami są Egipt, Tunezja, Kenia, Peru, Kolumbia, Urugwaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Papua – Nowa Gwinea. W części tych państw możliwe jest jednak płacenie dolarami amerykańskimi bez większych problemów – szczególnie, jeśli chodzi o turystów.