wf-fakir.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Inwestycje

Charakterystyka akcji giełdowych i ich zastosowanie

Akcje giełdowe są pewnego rodzaju papierami wartościowymi. Łączą one w sobie zarówno prawo o charakterze majątkowym, jak i prawo o charakterze niemajątkowym. Prawa, jakie mają akcje giełdowe wynikają w dużej mierze z uczestnictwa w spółce akcyjnej lub w spółce komandytowo-akcyjnej. Akcje mogą być uznawane również jako część kapitału akcyjnego, a także dokumenty, które zostały sporządzone przez spółkę.

Zakup akcji giełdowych

Zakup akcji giełdowych to bardzo korzystny sposób inwestowania, dlatego wiele osób rozważa tego rodzaju działania. Kluczową kwestią jest oczywiście zakup tego rodzaju instrumentów finansowych. Powinien on być przede wszystkim bardzo dobrze przemyślany, aby inwestowanie było w pełni efektywne i skuteczne. Sam zakup akcji giełdowych nie jest zbyt skomplikowanym procesem. Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zaplanować swoją strategię inwestycyjną.

Przenoszenie własności

W obecnych czasach można wyróżnić bardzo zróżnicowane rodzaje akcji giełdowych. Główny ich podział obejmuje przede wszystkim przenoszenie własności. Ze względu na przenoszenie własności akcje dzieli się na akcje imienne i akcje na okaziciela. W akcjach imiennych osoba uprawnioną jest osoba fizyczna lub prawna, która wskazana jest w konkretnym dokumencie. Natomiast w przypadku akcji na okaziciela osobą uprawnioną jest każdy, kto posiada tego rodzaju dokumenty. Warto na to zwrócić swoją szczególną uwagę.

Forma pokrycia

Akcje giełdowe można również podzielić ze względu na formę pokrycia. Wśród nich wymienia się takie dokumenty, jak akcje gotówkowe oraz akcje aportowe. Akcji gotówkowych udziela się w zamian za przekazanie konkretnego wkładu pieniężnego przez osobę taką jak akcjonariusz. Natomiast akcje aportowe wydawane są w zamian za nakłady niepieniężne, czyli takie, które mają charakter rzeczowy. Są to zarówno nieruchomości, jak i różnego rodzaju wartości niematerialne i prawne.

Uprawnienia akcjonariuszy

Wśród głównych podziałów akcji giełdowych można wymienić również rozróżnienie ze względu na uprawnienia akcjonariuszy. Wśród nich wymienia się akcje zwykłe, a także akcje uprzywilejowane. Akcje zwykłe są pewnym elementem własności kapitału akcyjnego. Umożliwiają one uzyskanie konkretnych praw dla swoich właścicieli. Natomiast akcje o charakterze uprzywilejowanym dają swoim właścicielom pewne szczególne uprawnienia. Dotyczą one w szczególności prawa do głosu, ale także prawa do uzyskania dywidendy. Oprócz tego mają również znaczenie w przypadku walnych zgromadzeń.