wf-fakir.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Finanse

Elementy składowe wynagrodzenia. Co do nich należy?

Wynagrodzenie to świadczenie majątkowe, które przysługuje za pracę w ramach stosunku pracy. Zależy ono od jego rodzaju, ilości i jakości. Wynagrodzenie za pracę co do zasady jest świadczeniem wypłacanym z dołu, czyli za pracę już wykonaną.

W skład pensji wchodzi kilka elementów. Głównym jest wynagrodzenie zasadnicze. Są jednak także inne elementy składowe wynagrodzenia.

Czym jest wynagrodzenie zasadnicze?

Wynagrodzenie zasadnicze to obligatoryjna część pensji. Jego definicję znajdziemy w kodeksie pracy. Zgodnie z nią wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy składnik pensji, który jest wyrażany w kwocie brutto. To od niej odlicza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

Na jakiej podstawie ustala się wysokość wynagrodzenia zasadniczego? Warunki wynagradzania są określone w regulaminie wynagradzania, w układzie zbiorowym lub w umowie o pracę.

Kwota wynagrodzenia może być wyrażona w postaci stawki miesięcznej lub godzinowej. Najczęściej jest to jednak stawka miesięczna. Wtedy będzie to taka sama kwota wypłacana co miesiąc.

Zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie powinno być tak ustalone, by odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Wynagrodzenie zasadnicze a płaca minimalna

Trzeba pamiętać, że wynagrodzenie zasadnicze to nie jest to samo co wynagrodzenie minimalne. Pensja minimalna jest regulowana bowiem ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu powinien mieć jednak pewność, że otrzyma co najmniej wynagrodzenie minimalne. W 2020 roku jest to kwota 2600 zł brutto. W przyszłym roku kwota ta została ustalona na 2800 zł brutto.

Obowiązkowe elementy składowe wynagrodzenia

W skład wynagrodzenia wchodzą także inne elementy. Do tych obowiązkowych należą: wynagrodzenie, kiedy pracownik nie wykonuje pracy, np. w czasie urlopu czy choroby, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta, wynagrodzenie za pracę w nocy czy diety wypłacane podczas wyjazdów służbowych.

Dowolne elementy składowe wynagrodzenia

W skład pensji mogą wchodzić także dowolne elementy wynagrodzenia. Tutaj wyróżnić możemy: premie i nagrody regulaminowe, w tym nagrody jubileuszowe, dodatki do wynagrodzenia – stażowe czy funkcyjne oraz prowizje.

Pracodawca może także przyznać pracownikowi świadczenia niepieniężne, m.in. służbowy telefon, laptop czy samochód oraz pakiet medyczny na prywatną opiekę zdrowotną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *