wf-fakir.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Finanse

Czy budowanie wizerunku marki jest ważne?

Co zwykliśmy łączyć ze słowem tożsamość i czego ogólnie dotyczy
to trudne do zdefiniowania przez psychologów pojęcie? Tożsamość jest wizją własnej osoby, a w związku z tym, że wizja ta ulega ciągłym przemianom słowo „tożsamość” stale sprawia problemy zarówno nam jako jego bezpośrednim posiadaczom, jak i specjalistom w branży badania ludzkiego umysłu. Z etymologi języka wynika jednak,
że pomimo zmian wywołanych chociażby upływem czasu, tożsamość jest stała i odnosi się konkretnie do twojej własnej, ustabilizowanej strukturalnie osoby. Zatem, tożsamością jesteś ty, ty jako ty i ja jako ja. Śmieszne, nieprawdaż?

Być może samo pojęcie tożsamości nie wskazuje na owo istotne dla wszystkich połączenie w sposób bezpośredni, ale tak właśnie
to działa. Dlatego właściwą i odpowiednią odpowiedzią na pytanie,
czym jest tożsamość, nie będzie opis czy ocena stawiana samu sobie,
ale treść tego co sami zwykle o sobie myślimy.

budowanie wizerunku marki

Zupełnie inaczej rzecz się ma w przypadku firm, marek czy przedsiębiorstw, które z racji, iż stanowią i wyłącznie tylko sam, odizolowany od ludzkich przywar i cech wizerunek, zdają się nam często niemiłosiernie ciężkie i wymagające od nas bóg wie, jakiego jeszcze wysiłku.Tak nie jest. Udowadniano to już w historii wielokrotnie
i wystarczy w tym miejscu odwołać się do takich pozycji w literaturze jak „No logo” Naomi Klein czy jakiegokolwiek innego przykładu, związanego
z tematem globalizacji oraz rozwoju przemysłu na świecie. Firmy tworzą coś co możemy nazwać rodzajem znaku, lustrzanym odbiciem
lub inaczej właśnie wizerunkiem, rzecz której celem jest to i tylko to,
by na zasadzie wymiany „fant to fant”, przedmiot za przedmiot
lub przedmiot za przymiot, mogła ona osiągnąć swój cel, w postaci zaplanowanego dużo wcześniej przez markę zysku.

Jak działa sprzedaż?

Branża sprzedażowa musi ulegać kompromisowi kreowania swojej własnej tożsamości, w tym przypadku wizerunku, na potrzeby handlu, rynku oraz wymagań ekonomicznych. Nie oznacza to, że lubiany przez nas producent lub firma nie posiada właściwego dla definicji tożsamość ego czy ja. Posiada, ponieważ wizerunek konstruuje się na podobnej zasadzie jak samą osobowość, tylko że w tym przypadku osobowość
tą stanowi kreacja związana ze sprzedażą, inwestowaniem
oraz nabywanie coraz to nowych cech, które wpływają na poprawę jakości zdobywanego przez daną markę kapitału.

Wizerunek firmy ma znaczenie nie tylko dla jej odbiorcy, ale także powinien być ważny dla niej samej, ponieważ jest ona w związku
z wybranym przez siebie zajęciem narażana na ponoszenie strat i musi liczyć się ze stałą kontrolą zasobów oraz tym, że jej wartość może być zaniżana. Tożsamość a wizerunek marki, przypomina czasami sinusoidę zwykłego opartego na pracy rtęci termometru, którego wahania dają nam sygnał o tym ile jest stopni dziś, a ile może być jutro.