wf-fakir.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Finanse

ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa – jego wady i zalety

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – wielu kojarzy się zazwyczaj z systemem komputerowym, który ma na celu wspomagać zarządzanie i realizacje wszystkich procesów produkcyjnych w organizacji. Tak naprawdę znaczenie tego terminu oznacza reprezentowanie określonego modelu sterowanie procesem produkcyjnym.

Co dokładnie znaczy skrót ERP?

Skrót ERP to nic innego jak właśnie „planowanie zasobów przedsiębiorstwa”.
Sam system ERP składa się w wielu komponentów oprogramowania, zwanych zwykle modułami. Każdy z tych modułów koncentruje się na niezbędnych funkcjach biznesowych, takich jak finanse i księgowość, HP, produkcja, zarządzanie materiałami i CRM. Poszczególne organizacje używają tylko tych modułów, które są im niezbędne do prowadzenia konkretnej działalności.

Jak działa ERP?

Pierwszą cechą, jaka odróżnia oprogramowanie ERP od oprogramowania biznesowego klasy best – of – breed to integracja między modułami, która umożliwia integrację między nimi i ich użytkownikami. Na przykład – zamówienie sprzedażowe utworzone prawidłowo w module CRM zostaje automatycznie udostępniane modułowi produkcyjnemu. Dzięki temu dział produkcyjny w bardzo krótkim czasie otrzymuje informacje o tym, jaki produkt ma wytworzyć. Następnie w momencie wysyłki gotowego produktu do klienta aktualizacji ulegają dane w module zarządzającymi zapasami. Gdy klient ureguluje płatność za to zamówienie – moduł księgowy automatycznie rejestruje przychód.

Drugą ważną cechą wyróżniającą oprogramowanie ERP jest centralna baza danych. Moduły rejestrują transakcje i inne ważne informacje, umożliwiając ich udostępnianie wszystkim zainteresowanym. Rozwiązanie to oszczędza użytkownikowi konieczności wprowadzania informacji do systemu więcej niż jeden raz. Ma to również kluczowy wpływ na dokładność danych, ułatwia poprawne raportowanie oraz umożliwia sprawną współpracę z wszystkimi oddziałami firmy.

Zalety i wady systemu ERP

Wzajemne powiązania i złożoność systemów ERP oraz sama jego wielkość generuje jednocześnie wiele wad i zalet. Jeżeli system działa poprawnie i jest ściśle dopasowany do profilu prowadzonej działalności, to sprawia, że wszystko działa sprawniej. Istnieją również sytuacje, kiedy wdrażanie tego systemu się opóźnia lub ze względu na błędu niespodziewanie przestaje działać. W takiej sytuacji użytkownicy systemu są zmuszeni do szukania ręcznych alternatyw, a to może spowolnić prowadzenie biznesu. Warto też wspomnieć, że samo wdrożenie i utrzymanie tego systemu jest bardzo kosztowne, a czasem nawet utrudnione.