wf-fakir.com.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Finanse

Jak połączyć pracę na etacie z działalnością gospodarczą?

Wiele osób marzy o własnej działalności gospodarczej, lecz ze względu na sytuację finansową nie jest w stanie porzucić pracy na etacie. Z tego powodu, w początkowym okresie rozwoju firmy młody przedsiębiorca jest zmuszony do prowadzenia działalności pracując jednocześnie w oparciu o umowę o pracę. Zdarza się również, że działalność gospodarcza ma być tylko zajęciem dodatkowym. Przykładowo, możemy prowadzić firmę, która przynosi dochody tylko kilka miesięcy w roku i również nie chcemy rezygnować z pracy na etacie. Jak w takim razie połączyć te dwa sposoby zarabiania i jakie są zalety oraz wady takiego rozwiązania?

Własna firma i etat – czy to rozwiązanie dla nas?

Przede wszystkim należy podkreślić, że praca na etacie i własna działalność gospodarcza oznacza niższe składki do ZUS, a więc niższe koszty prowadzenia firmy. Wynika stąd, że jeżeli planujemy porzucić etat na rzecz działalności gospodarczej, to zanim nasza firma zacznie przynosić realne i regularne dochody, warto jej prowadzenie łączyć z pracą na etacie. Choć trzeba mieć świadomość, że jeżeli w umowie o pracę mamy zapis o zakazie konkurencji, a nasza działalność gospodarcza bazuje na dotychczas wykonywanej pracy na etacie to narażamy się na konflikt z pracodawcą, grożący wypowiedzeniem oraz karami finansowymi. Nawet jeżeli w naszej umowie nie widnieje zapis o zakazie konkurencji to wciąż możemy zostać pozwani przez pracodawcę powołującego się na przepisy ogólne. Istnieją również zawody, w przypadku wykonywania których, na prowadzenie własnej działalności musimy uzyskać zgodę pracodawcy (np. urzędnicy).

Składki ZUS

Składki do ZUS, które jesteśmy zobligowani opłacać, dzielą się na składkę na ubezpieczenie społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni na etacie oraz dodatkowo mamy firmę to dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń, gdyż te składki są opłacane przez naszego pracodawcę. Ale czy to oznacza, że sprawa jest załatwiona a my nie musimy regulować żadnych składek? Otóż nie. Jesteśmy zwolnieni z opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast opłacamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Warunkiem jest otrzymywanie wynagrodzenia równego lub wyższego od płacy minimalnej z tytułu umowy o pracę. Przykładowo: jeżeli nasze wynagrodzenie wynosi 2600 brutto (płaca minimalna w 2020 roku) a my jesteśmy zatrudnieni w wymiarze 80% etatu to w tej sytuacji te przepisy nas nie obowiązują. Warto pamiętać, że polskie prawo pozwala na zawarcie kilku umów o pracę, a dochody, które są brane w tej sytuacji pod uwagę sumują się z tytułu wszystkich zawartych umów.

Etat, firma i… podatki

W 2020 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 362,34 PLN. Kolejną ważną informację jest, że 86% tej kwoty mamy prawo odliczyć od podatku dochodowego. Oznacza to, że realne koszty ponoszone w ciągu roku są znacznie niższe. Zła wiadomość jest taka, że jeżeli decydujemy się na start firmy bez rezygnowania z etatu to nie mamy prawa skorzystać z ulgi na start (czyli zwolnienia z opłacania składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności). Natomiast, jeżeli charakter działań na etacie i we własnej firmie pokrywa się (np. świadczymy usługi na rzecz pracodawcy z którym wiąże nas umowa o etat), to wtedy nie mamy możliwości wybrania formy opodatkowania podatkiem liniowym.

Podsumowanie

Jeżeli masz przygotowany dobry biznesplan, potrafisz dobrze zorganizować swój czas w ciągu dnia oraz Twoja działalność nie będzie bezpośrednią konkurencją dla dotychczasowego pracodawcy to warto wystartować z własną firmą wciąż pracując na etacie.