WF-Mag Współpraca

Program magazynowy WF-Mag jest częścią systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Z tego właśnie względu wymaga się od tego oprogramowania pełnej integracji z innymi elementami. Takie możliwości WF-Mag posiada. Istnieje możliwość wymiany danych pomiędzy programami do rachunkowości WF-KaPeR (księgowość uproszczona) i WF-FaKir (księga handlowa), aplikacją dla handlowców mobilnych WF-Mag Mobile 2, programem do analiz wielowymiarowych WF-Analizy.

Dodatkowo, dzięki swojej budowie, program magazynowy WF-Mag, możemy integrować z innymi aplikacjami i systemami np.:

 • sklepami internetowymi
 • platformami B2B
 • systemami CRM
 • systemami księgowymi innych producentów

Jeżeli jesteś zainteresowany połączeniem Twojego systemu z programem magazynowym WF-Mag, prosimy o kontakt z naszym działem wdrożeń.

Integracja z programami Asseco WAPRO
  Od wersji START
 • system WF-Mag tworzy spójny system z platformą e-commerce abStore, dzięki której w łatwy sposób można zbudować swój własny sklep internetowy.
 • Program WF-Mag integruje się z programem WF-KaPeR dla Windows – księga przychodów i rozchodów
 • Dodatkowo w wariancie Biznes
 • System WF-Mag umożliwia integrację z programem finansowo – księgowym WF-FaKir dla Windows (księga handlowa)
 • Pełna możliwość integracjii z programem WF-Mag Mobile 2 przeznaczonym dla firm, których handlowcy pracują w terenie (handlowcy „mobilni”);
 • Integracja z programem WF-Analizy BIZNES przeznaczonym do tworzenia zaawansowanych wielowymiarowych analiz;
 • Dodatkowo w wariancie Prestiż
 • System magazynowy WF-Mag dla Windows w wariancie PRESTIŻ umożliwia dołączanie do standardowego zestawu raportów i zestawień własnych raportów wykonanych przy użyciu CRYSTAL REPORTS
 • Program magazynowy jest w pełni zintegrowany ze środowiskiem Windows, co pozwala np. na przetwarzanie danych zawartych w bazie danych programu WF-Mag dla Windows przy zastosowaniu standardowych aplikacji firmy Microsoft np. Excel, Access itp.
 • Dodatkowo w wariancie Prestiż Plus
 • Program magazynowy WF-Mag dla Windows w wariancie PRESTIŻ PLUS umożliwia dołączanie do standardowego zestawu raportów i zestawień własnych raportów wykonanych przy użyciu SQL Server Reporting Services