WF-Mag Prestiż PLUS - elastyczny system magazynowy

WF-Mag PRESTIŻ PLUS posiada pełną funkcjonalność wariantu PRESTIŻ oraz dodatkowo możliwość samodzielnego tworzenia funkcjonalnych rozwiązań dla indywidualnych potrzeb użytkowników z wykorzystaniem tabel dodatkowych i gniazd rozszerzeń.

  1. Tabele dodatkowe - pozwalają użytkownikowi gromadzić praktycznie dowolne informacje dodatkowe związane z dowolnymi obiektami systemu jak: kontrahentami, asortymentem itd. Informacje takie mogą być przetwarzane przez system, filtrowane, czy też wykorzystane w zestawieniach „Crystal Reports”.
  2. Gniazda rozszerzeń - można je określić jako miejsca w programie, które umożliwiają automatyczne wywoływanie modułów rozszerzających standardową funkcjonalność programu magazynowego WF-Mag. Nazwy gniazd rozszerzeń odzwierciedlają zdarzenia jakie zachodzą podczas pracy z systemem. Mamy więc gniazdo po zatwierdzeniu dokumentu handlowego, przed dodaniem pozycji dokumentu itd. Program WF-Mag realizując standardowe operacje, gdy dochodzi w kolejności wykonania do gniazda rozszerzeń, rozpoczyna analizę tego co znajduje się w gnieździe i wykonuje moduły rozszerzające, które podpięliśmy do tego gniazda. Mechanizm ten umożliwia automatyczne wywoływanie własnych procedur SQL, modułów wykonywalnych, generowanie komunikatów, warunkowe wywoływanie funkcji itp. 


WF-Mag Prestiż PLUS - system magazynowyFunkcjonalność gniazd rozszerzeń przypomina dostępne w systemie WF-Mag "Operacje dodatkowe", różnica polega na tym, iż automat wywołujący procedury robi to bez potrzeby ingerencji użytkownika. Za pomocą instrukcji w gnieździe możemy również sterować zachowaniem się programu. Możemy zadać pytanie użytkownikowi i wykonać moduł rozszerzeń w zależności od jego decyzji. Można również sprawdzić wartość określonych parametrów i w zależności od wyniku sprawdzenia podjąć lub przerwać dalsze wykonywanie sekwencji zdarzeń w programie. Oczywiście można również zablokować wykonanie standardowych funkcji programu lub też ominąć ich wykonanie w sposób niewidoczny dla użytkownika tzn. zrealizować własną procedurę postępowania zamiast wbudowanej w program.

Możliwości wykorzystania gniazd rozszerzeń ograniczone są jedynie naszą wyobraźnią. Można wzbogacić WF-Maga o elementy:

- serwisu maszyn i urządzeń;

- wypożyczalni - prowadzenia i rozliczania projektów;

... i wiele innych zastosowań wynikających z potrzeb użytkowników.