WF-Mag Mobile 2 - szczegóły

Aplikację mobilną dostępną na platformę Windows można wykorzystywać ma netbookach, tabletach lub zwykłych komputerach wyposażonych w system operacyjny Microsoft Windows.

Menu główne

WF-Mag Mobile 2 udostępnia bogatą funkcjonalność systemu WF-Mag dla Windows na urządzeniach przenośnych. Przyjazny sposób obsługi i czytelne menu pozwalają na szybki i łatwy dostęp do potrzebnych funkcji.

mob_screen_1.jpg
Kartoteki

Synchronizacja danych z centralą firmy pozwala na korzystanie z aktualnych kartotek kontrahentów i asortymentów. Szereg filtrów i dodatkowych funkcji dostępnych w podręcznym menu pozwala na wygodne wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji. Szybki serwer bazy danych umożliwia przechowywanie ogromnych ilości informacji. Baza danych może zawierać nawet kilkadziesiąt tysięcy asortymentów i kontrahentów.

mob_screen_2.jpg mob_screen_2.jpg
Zamówienia

Moduł zamówień programu WF-Mag Mobile 2 odgrywa istotną rolę w usprawnieniu procesu obsługi klienta oraz wspiera efektywne zarządzanie stanami magazynowymi i łańcuchem dostaw. Aplikacja umożliwia zarówno przyjmowanie zamówień od odbiorców jak i składanie zamówień do dostawców. W obu przypadkach użytkownik określa oczekiwany termin realizacji oraz priorytet ważności zamówienia. Zamówienia przyjęte od odbiorców pozwalają prognozować sprzedaż w centrali firmy i na tej podstawie planować dostawy towaru odpowiadające zapotrzebowaniu klientów. Zamówienie może zostać przesłane do centrali firmy od razu po wystawieniu dokumentu.

mob_screen_2.jpg mob_screen_2.jpg
Należności i Zobowiązania (Rozrachunki)

Dostęp do wiedzy o stanie rozrachunków jest bezcenny w procesie obsługi klienta. Użytkownik programu może skontrolować poziom zadłużenia kontrahenta, dokonać windykacji należności lub podjąć decyzję o odmowie realizacji zamówienia. WF-Mag dla Windows Mobile zapewnia realną kontrolę stanu zadłużenia dzięki transmisji danych przez telefon komórkowy.

mob_screen_3.jpg
Dokumenty magazynowe, handlowe i finansowe

W programie WF-Mag Mobile 2 dokumentem handlowym jest faktura VAT i Paragon fiskalny. Wystawiając fakturę, program samodzielnie rejestruje odpowiedni dokument magazynowy tak aby stan magazynu był rzeczywisty i prawidłowo udokumentowany. Można również wystawić tylko dokument WZ, a w późniejszym etapie dokonać jego zafakturowania. Jeżeli realizujemy sprzedaż gotówkową, system utworzy odpowiedni dokument finansowy tak aby przyjęcie gotówki przez handlowca było odpowiednio udokumentowane. Pozwala to na tworzenie w centrali firmy raportów kasowych i rozliczanie pracowników z gotówki.

mob_screen_2.jpg mob_screen_2.jpg
Wymiana (synchronizacja) danych

Szybkość przepływu informacji ma decydujące znaczenie we współczesnej firmie. Dobrze wyszkolony handlowiec nie mając dostępu do aktualnych danych nie będzie mógł w pełni wykorzystać swojego potencjału. W systemie WF-Mag Mobile 2 aktualizacja danych jest podstawowa cechą systemu. Wykorzystując telefon komórkowy z transmisją danych w standardzie GPRS, EDGE lub UMTS mamy możliwość natychmiastowej synchronizacji informacji pomiędzy człowiekiem w terenie, a siedzibą firmy. Zamówienia, faktury, informacje o windykacji trafiają do centralnej bazy danych, gdzie mogą być poddane dalszej obróbce. Do mobilnego handlowca trafia informacja zwrotna aktualizująca lokalną bazę informacji o kontrahentach i stanach magazynowych.

Konsola zarządzająca

Konsola zarządzająca WF-Mag Mobile 2 służy do kontroli pracy pracowników mobilnych. W Konsoli zarządzającej nadajemy uprawnienia, decydujemy o sposobie numeracji dokumentów mobilnych i tworzymy plany wizyt. W bazie danych Konsoli zarządzającej możliwy jest podgląd dokumentów wysyłanych z aplikacji mobilnej oraz danych przychodzących z systemu WF-Mag dla Windows. Jest to aplikacja która pomaga firmom zatrudniającym wielu handlowców na sprawniejszą ich obsługę i kontrolę.