WF-KaPeR - podstawowe funkcje programu do księgowania

Poniżej opisujemy podstawowe funkcje systemu księgowego WF-KaPeR. Program księgowy dostarczany jest w trzech wersjach: WF-KaPeR START (dla mikro i małych firm), WF-KaPeR BIZNES (dla małych firm), WF-KaPeR BIURO (dla biur rachunkowych).

Kartoteki w systemie księgowym WF-KaPeR
 • Odbiorców, dostawców, innych kontrahentów
 • Urzędów skarbowych z adresami i numerami kont bankowych
 • Pracowników
 • Stawek podatkowych i ubezpieczeniowych
Deklaracje podatkowe dostępne w systemie księgowym WF-KaPeR
 • Rozliczanie podatku VAT w obrocie krajowym, zagranicznym i wewnątrz UE
 • Wydruk deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UE/K, VAT-R, VAT-R/UE na formularzach lub na czystych kartkach
 • Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych oraz zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych
 • Przyporządkowanie do firmy dowolnej ilości właścicieli/wspólników i dowolny podział dochodu
 • Możliwość uwzględniania udziałów zmiennych w czasie, a także dowolnej ilości spisów z natury
 • Emisja własnych dokumentów księgowych: dowody wewnętrzne, przelewy bankowe, bankowe dowody wpłat gotówkowych do każdej deklaracji, kontrahenta lub pracownika Sporządzanie deklaracji NIP-1, NIP-2, NIP-3 wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami jak NIP/2A, NIP-B, NIP-C, NIP-D
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-40 wraz z załącznikami PIT-28A, PIT-28B, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/2K
 • Dodatkowo w wariancie Biznes
  Obsługa trzech podmiotów gospodarczych
 • Dodatkowo w wariancie BIURO
  Obsługa nieograniczonej ilości podmiotów gospodarczych
Ewidencje księgowe
 • Możliwość dokonywania w jednym oknie wpisów do księgi z równoległym umieszczaniem zapisów w odpowiednich rejestrach zakupu i sprzedaży VAT, co znakomicie skraca czas potrzebny na zaksięgowanie dużej liczby dokumentów
 • Chronologiczne uporządkowanie wpisów - możliwość księgowania przed skompletowaniem wszystkich dokumentów
 • Sumowanie wpisów za dowolny okres z jednoczesnym porównaniem sum narastających od początku roku
Rejestry VAT
 • Podatek VAT należny i naliczony - użytkownik ma możliwość zarówno określenia ilości rejestrów podatku VAT należnego i naliczonego, a także w każdym z rejestrów możliwość określenia powiązań danych w rejestrze z danymi w podstawowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej
Ewidencje dodatkowe
 • Program do księgowania umożliwia prowadzenie ewidencji do pięciu środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami, automatyczne tworzenie planów amortyzacji, drukowanie tabel amortyzacyjnych za poszczególne miesiące oraz uzyskiwanie dodatkowych danych takich jak np.: ilość miesięcy, jaka pozostała do końca amortyzacji danego środka
 • Ewidencja przebiegu jednego pojazdu dla potrzeb obliczania kosztów eksploatacji. Słownik stałych tras i odległości pozwala na zautomatyzowanie i przyśpieszenie wypełniana i ewidencji przebiegu oraz pozwoli uniknąć błędów. Przedstawienie wyników obliczeń w formie tabeli daje możliwość optymalizacji własnych działań pod względem zaliczenia jak największej kwoty w koszty uzyskania przychodu
 • Dodatkowo w wariancie Biznes i Biuro
  Prowadzenie ewidencji nieograniczonej ilości środków trwałych
 • Ewidencja przebiegu nieograniczonej ilości pojazdów
Dodatkowo w wariancie Biznes i Biuro - Obsługa wynagrodzeń
 • Kartoteka pracowników umożliwiająca generowanie dokumentów rejestracyjnych dla ZUS
 • Możliwość tworzenia list płac. Program automatycznie wylicza zaliczki na podatek dochodowy oraz składki ZUS
 • Obsługa umów zlecenia i o dzieło. Dla umów trwających powyżej jednego miesiąca możliwe jest stworzenie harmonogramu zapłat, a na jego podstawie generowanie kolejnych rachunków
 • Rozliczenie podatku dochodowego pracowników (deklaracje PIT-4R, PIT11)
 • Generowanie dokumentów rozliczeniowych dla ZUS
 • Przelewy do list płac oraz do umów zlecenia i o dzieło