WF-KaPeR - różnice między wariantami programu księgowego

Program do ksiegowania WF-KaPeR sprzedawany jest w trzech wersjach:

Poniżej prezentujemy podstawowe różnice między wariantami programu do rachunkowości WF-KaPeR.

Opis różnic BIURO BIZNES START
Ilość rozliczanych oddziałów firmy
Funkcjonalność programu księgowego WF-KaPeR
3 1
Rozliczanie wynagrodzeń
Rozliczanie środków trwałych 5 środków
Rozliczanie prywatnych samochodów 1 samochód
Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
Dowolna konfiguracja uprawnień użytkowników
Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO
Współpraca z systemami fakturowania i sprzedażowo magazynowymi WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
Współpraca z systemem WF-Analizy