WF-KaPeR - księga podatkowa

System księgowy WF-KaPeR - księgowość uproszczona

WF-KaPeR dla Windows jest systemem księgowym przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Dzięki możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci może być z powodzeniem używany również przez biura rachunkowe. Program do księgowania WF-KaPeR umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

WF-KaPeR dla Windows zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. W zależności od wariantu program do księgowania pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

WF-KaPeR dla Windows jest funkcjonalną kontynuacją dobrze znanej na polskim rynku wersji DOS-owej programu księgowego, obecnej na rynku od kilku lat. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami, jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows - pracuje pod kontrolą Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vista, Windows 7 maksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych.

Księgowość pod kontrolą

Program WF-KaPeR jest systemem księgowym, który znajduje zastosowanie zarówno w profesjonalnych biurach rachunkowych, jak też w małych rodzinnych firmach. Program do rachunkowości został tak zaprojektowany, aby użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą - nie znając szczegółowo przepisów podatkowych - mogli samodzielnie prowadzić dokumentację księgową.

Po zainstalowaniu system księgowy jest gotowy do pracy bez potrzeby wstępnej konfiguracji. Praca z programem księgowym wymaga wprowadzania jedynie podstawowych danych, pozostałe operacje związane np. z naliczaniem składek ubezpieczeniowych czy wprowadzaniem zapisów do rejestrów VAT realizowane są automatycznie. Automatyzacja ta oszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

WF-KaPeR jest w pełni dostosowany do obowiązującego prawa i na bieżąco aktualizowany zgodnie z jego zmianami, dzięki czemu zwalnia użytkownika z konieczności poznania szczegółowych przepisów. Dzięki możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci to oprogramowanie księgowe jest również z powodzeniem używane przez biura rachunkowe.

Bogata funkcjonalność

WF-KaPeR łączy w sobie cechy wielu specjalistycznych programów obsługując jednocześnie obszary działalności związane z księgowością, środkami trwałymi, jak też z płacami i umowami cywilnoprawnymi - wszystko zostało zoptymalizowane kątem małych przedsiębiorstw.

Program został wzbogacony również o gotowe, automatycznie wypełniane formularze deklaracji podatkowych VAT, PIT i NIP ze wszystkimi załącznikami. WF-KaPeR obsługuje również deklaracje w formie elektronicznej.