WF-GANG - Podstawowe funkcje

Program kadrowy WF-GANG jest bardzo elastycznym systemem, który można dostosować w dużym stopniu do wymagań użytkownika. Wykonyje się to podczas procesu wdrożenia oprogramowania kadrowo-płacowego.

Jeżeli jesteś zainteresowany dostosowaniem systemu kadrowo-płacowego WF-GANG do swoich potrzeb, proponuję kontakt z naszym działem wdrożeń.

Zarządzanie pracownikami w systemie WF-GANG
 • przyjmowanie pracowników
 • przyjmowanie pracowników, gromadzenie dużej ilości danych o pracownikach (np. adresy, ukończone szkoły, historia zawodowa, dane ubezpieczeniowe i inne)
 • rejestrowanie historii zmian danych w trakcie zatrudnienia (np. przeszeregowania), zapamiętanie pełnej historii zmian danych
 • zwalnianie pracowników, łącznie z emitowaniem stosownych dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, przeszeregowania, zaświadczenia itd.)
Ewidencja nieobecności w programie WF-GANG
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności z dokładną specyfikacją powodów nieobecności takich jak na przykład: nieobecności spowodowane chorobą lub macierzyństwem, urlopem wypoczynkowym i innymi przyczynami
 • Szczegółowe rozliczanie urlopów wypoczynkowych w dniach i godzinach
Zarządzanie listami płac
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednym z pięciu systemów wynagradzania: miesięcznym, godzinowym, akordowym, godzinowo-akordowym i prowizyjnym
 • rozliczanie nieobecności na listach płac uwzględniające między innymi takie elementy listy płac jak wynagrodzenie za czas urlopu, wynagrodzenie chorobowe, zasiłki ZUS
Współpraca z Płatnikiem
 • przesyłanie do Płatnika danych niezbędnych do wygenerowania wszelkich deklaracji ZUS w tym również raportów miesięcznych za osoby na urlopach macierzyńskich i wychowawczych
Obsługa umów cywilno-prawnych
 • obsługa umów zlecenia i o dzieło, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki umów długo okresowych, kontraktów menedżerskich i wynagrodzeń członków Rad Nadzorczych
 • możliwość drukowania umów i rachunków
 • możliwość drukowania list wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych
 • możliwość drukowania deklaracji PIT-11/8B i PIT-8A
Łącze do systemów finansowo-księgowych
 • wbudowane połączenie z programem finansowo-księgowym WF-FaKir (księga handlowa)
 • możliwość utworzenia połączenia z dowolnym programem finansowo-księgowym, który może wczytać dane z pliku tekstowego
Home Banking
 • wbudowany transfer do banku w formacie ELIXIR, CITYBANK, KREDYT BANK, Pekao S.A., BRE, BIG BANK GDAŃSKI, BOś, WBK (minibank), BPH, PKO BP, Softbank (NetBank), VIDEOTEL, SG Home Banking
 • Rozliczanie podatków: dochodowego, zryczałtowanego, podatku od towarów i usług VAT, wraz z kompletem deklaracji podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z i inne)
 • możliwość stworzenia transferu w dowolnym niemal formacie


Współpraca z innymi systemami

 • eksport danych do programów ePFRON i SOD
Wydruki w programie WF-GANG
 • gotowe wydruki list płac, kartotek zarobkowych, podatkowych, zasiłkowych, przelewów wynagrodzenia, specyfikacji banknotów
 • zbiorówek list płac, rozdzielnika kosztów
 • wydruki miesięcznej i rocznej ewidencji czasu pracy
 • deklaracje PIT. DEK-I/II, meldunek DG-1, sprawozdanie Z-06
Elastyczność
 • łatwość dokonywania zmian struktur danych umożliwiająca rozwijanie systemu
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych raportów za pomocą kreatorów i generatora raportów
 • pełna dowolność konstruowania algorytmów