WF-GANG - porównanie wersji
OPIS RÓŻNIC PRESTIŻ BIURO BIZNES
Obsługa firm
nieograniczona nieograniczona do 3 oddziałów
Import z Excela danych do kartotek systemowych, firmowych, pracowniczych oraz składników płacowych WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność
Mechanizm rejestracji operacji użytkowników WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność
Zaawansowany i rozbudowany mechanizm rejestracji operacji użytkowników z możliwością edycji WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - system kadrowy WF-GANG - system kadrowy
Edytor szablonów wydruków w postaci graficznej współpracujący z edytorem MS WORD (daje to możliwość definiowania własnych raportów w formacie WORD oraz redefiniowania raportów istniejących) WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - system kadrowy WF-GANG - system kadrowy
Możliwość gromadzenia w systemie dokumentów z plików zewnętrznych w formatach takich jak "xls", "doc", "pdf", "jpg", "bmp" i innych WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - system kadrowy WF-GANG - system kadrowy
Współpraca z systemem WF-Analizy
Wykaz umów o pracę w okresach WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność
Wykaz umów zlecenia WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność
Wykaz umów o dzieło WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność
Analiza rozpoczętych angaży w okresach WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność WF-GANG - kadry i płace - funkcjonalność