WF-Fakturka - Dostępne zestawienia
Dostępne zestawienia

Na podstawie zgromadzonych w programie danych możliwe jest wydrukowanie szeregu zestawień graficzno-tekstowych, które dodatkowo mogą być modyfikowane przez użytkownika. Wszystkie wydruki mogą być poprzedzone zdefiniowaną przez użytkownika grafiką komputerową w jednym z wielu dostępnych formatów. Program WF-Fakturka zawiera wygodne mechanizmy pozwalające na wyselekcjonowanie interesującej nas informacji i skierowanie jej na drukarkę. Podstawowe zestawienia drukowane przez program to:

  • Lista kontrahentów
  • Rejestr dokumentów handlowych (Faktur)
  • Rejestr VAT sprzedaży
  • Rejestr faktur niezapłaconych
  • Rejestr przelewów
  • Sprzedaż w dowolnym okresie w układzie asortymentowym"
  • Sprzedaż w dowolnym okresie z podziałem na kategorie asortymentowe
  • Sprzedaż w dowolnym okresie wg klientów