WF-FaKir BIURO - program do księgowości

WF-FaKir BIURO to program przeznaczony do prowadzenia pełnej księgowości - dedykowany dla Biur Rachunkowych. Umożliwia pracę w sieci lokalnej jak i przez Internet oraz obsługę dowolnej liczby podmiotów.

WF-FaKir dla Windows - system księgowy, księga handlowa


Program WF-FaKir BIURO wyposażony jest w funkcje automatyzujące proces definiowania nowych podmiotów i seryjną obsługę dużej liczby klientów. Komunikacja i wymiana danych z klientami biura może odbywać się poprzez Internet - w trybie usług terminalowych - lub też w trybie off-line dzięki mechanizmom importu i eksportu danych.

WF-FaKir BIURO to system księgowy przeznaczony do prowadzenia pełnej księgowości (księga handlowa) - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków.

Ewidencja dokumentów

 • rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych
 • automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania
 • możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów
 • przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach możliwość tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów


Rozrachunki

 • automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązań
 • rozliczanie rozrachunków walutowych, wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych
 • automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek
 • komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym

Księga główna

 • szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia.

Ewidencja VAT

 • powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT
 • możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT
 • pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych