WF-FaKir - Podstawowe funkcje systemu księgowego

System księgowy WF-FaKir to w pełni funkcjonalny program do księgowania, którego funkcjonalność zmienia się w zależności od wybranej wersji. Do dyspozycji są pakiety:

Poniżej prezentujemy główne cechy funkcjonalne księgi handlowej WF-FaKir. Należy mieć na uwadze dużą elastyczność tego programu do rachunkowości. Jeżeli potrzebne jest dostosowanie systemu księgowego WF-FaKir do indywidualnych potrzeb, zapraszamy do kontaktu z naszym działem wdrożeń.

Ewidencja dokumentów w programie WF-FaKir
 • rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych
 • automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania
 • możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów
 • przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach możliwość tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów
Rozrachunki w systemie WF-FaKir
 • automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązań
 • rozliczanie rozrachunków walutowych, wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych
 • automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek
 • komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym
Księga główna w systemie WF-FaKir
 • szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia.
Ewidencja VAT w WF-FaKir
 • powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT
 • możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT
 • pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych
Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ systemu księgowego WF-FaKir
Elementy Controllingu
 • definiowanie, obsługa i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich zaawansowaną analizą
 • planowanie rocznych i częściowych budżetów oraz kontrola ich realizacji
 • analiza wskaźnikowa - obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie
 • zaawansowane raportowanie, w tym integracja z narzędziami zewnętrznymi, takimi jak Crystal Raports oraz MS Excel (tabele przestawne)
 • wykorzystanie technologii OLAP oraz współpraca z generatorem raportów wielowymiarowych WF-Analizy