WF-Analizy - Współpraca

Zakres integracji programu WF-Analizy

  • integracja z programem Sprzedaż i magazyn WF-Mag dla Windows (program magazynowy)
  • integracja z programem Finanse i księgowość WF-FaKir dla Windows (księga handlowa)
  • integracja z programem Księga podatkowa WF-KaPeR dla Windows (księgowość uproszczona)
  • integracja z programem Kadry i płace WF-GANG dla Windows (program kadrowo-płacowy)
  • integracja z programem Środki trwałe WF-bEST dla Windows
  • integracja ze środowiskiem Windows