WF-Analizy - Nowoczesna technologia
MS SQL Server

Gwarancją stabilności, wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa danych jest zastosowanie w przetwarzaniu danych technologii klient-serwer, opartej na serwerze baz danych MS SQL Server firmy Microsoft. Efektem jest znaczny skok prędkości przetwarzania informacji oraz poprawę stabilności i bezpieczeństwa danych.

Technologia OLAP

OLAP ang. online analytical processing) – jest to oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Narzędzia OLAP przekładają transakcje przechowywane zwykle w relacyjnych bazach danych, na wielowymiarowe struktury logiczne, tzw. widoki. Dane te są następnie organizowane w postaci wielowymiarowych kostek OLAP, które przechowuje dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Kostka umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia („obracać”), co jest bardziej poglądowe dla użytkownika. Prezentacja danych OLAP odbywa się wewnątrz systemu WF-Analizy, przy pomocy wbudowanej przeglądarki danych, z wykorzystaniem tzw. tabel przestawnych i wykresów.

Tabele przestawne

Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań danych przechowywanych w strukturach OLAP lub pobieranych z widoków SQL. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na opracowanie zestawień i podsumowań łączących wartości pochodzące z różnych pól i wymiarów. Dane można dynamicznie rozmieszczać na różne sposoby oraz stosować duży wachlarz do ich analizy. Można także swobodnie zmieniać układ danych uzyskując prezentacje uwzględniające inne aspekty i punkty widzenia.