WF-Analizy - podstawowe funkcje


Możliwość przygotowania własnych analiz na podstawie danych z programów


Możliwość tworzenia Analizy

  • Na podstawie zestawu analiz predefiniowanych w programie
  • Zgodnie z własnym projektem, przy użyciu kreatora analiz


Przeglądanie i przetwarzanie danych

  • Przy wykorzystaniu wewnętrznej przeglądarki analiz


Wewnętrzna przeglądarka, funkcje:

  • definiowanie własnych filtrów
  • szeroki wachlarz rodzajów wykresów
  • możliwość zapisania konfiguracji przeglądarki
  • wydruki
  • eksportu danych do formatu: PDF, XLS, XLSX, HTML, RTF, TXT