wf kaper

Programy Asseco WAPRO to komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak:

Kompleksowe i uniwersalne oprogramowanie Asseco WAPRO można wykorzystać w każdej branży. Systemy cechuje prostota instalacji, łatwość konfiguracji i intuicyjna obsługa.


Systemy Asseco WAPRO dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę na Asseco WAPRO START można łatwo, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy najbardziej rozbudowanej linii PRESTIŻ wyposażonej w możliwości analiz. Podział na linie produktowe ułatwia Klientom wybór najodpowiedniejszego dla nich pakietu do zarządzania.


W ofercie marki Asseco WAPRO znajdują się także linie specjalistyczne:

 • Asseco WAPRO BIURO dedykowane dla Biur Rachunkowych
 • Asseco WAPRO MOBILE przeznaczone dla przedstawicieli handlowych pracujących w terenie oraz kadry menedżerskiej
 • Asseco WAPRO BUDŻET przeznaczone dla sektora finansów publicznych, wspomagające pracę jednostek budżetowych
 

Poniżej zamieszczamy przykładowe ekrany programu księgowego WF-KaPeR.

mt_gallery:kaper_ekrany

 

Program do ksiegowania WF-KaPeR sprzedawany jest w trzech wersjach:

Poniżej prezentujemy podstawowe różnice między wariantami programu do rachunkowości WF-KaPeR.

Opis różnic BIURO BIZNES START
Ilość rozliczanych oddziałów firmy
Funkcjonalność programu księgowego WF-KaPeR
3 1
Rozliczanie wynagrodzeń
Rozliczanie środków trwałych 5 środków
Rozliczanie prywatnych samochodów 1 samochód
Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
Dowolna konfiguracja uprawnień użytkowników
Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO
Współpraca z systemami fakturowania i sprzedażowo magazynowymi WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
Współpraca z systemem WF-Analizy
 

Zgodnie z zasadami cena aktualizacji oprogramowania obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen nowych programów marki Asseco WAPRO i wynosi:

 • 25% cennikowej wartości oprogramowania (jednak nie mniej niż 100 zł netto) dla użytkowników posiadających wersję poprzednią w stosunku do aktualnej wersji płatnej
 • 50% cennikowej wartości oprogramowania (jednak nie mniej niż 100 zł netto) dla użytkowników którzy pominęli jedną wersję płatną
 • 60% cennikowej wartości oprogramowania (jednak nie mniej niż 100 zł netto) dla użytkowników którzy pominęli dwie lub więcej wersji płatnych

Zarejestrowany użytkownik ma prawo do otrzymywania nowej wersji programu bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) lub odpłatnie w zależności od numeru wersji, który aktualnie posiada. Aktualizacja płatna powoduje modyfikację oznaczenia liczbowego wersji w postaci zmiany na wyższą pierwszej lub drugiej cyfry zapisu (np.: 7.40.0, 7.50.0, 7.60.0 itd.). Wersja taka ukazuje się tylko raz w ciągu roku dla każdego z produktów.

Oznacza to w praktyce, że użytkownik będzie musiał zapłacić za aktualizację jeśli w wyniku tej operacji nastąpi zmiana pierwszej lub drugiej liczby w numerze wersji. Przykładowo, jeśli posiada aktualnie wersję 7.60.0 programu i zechce przejść na wersję 7.70.0 to będzie musiał wykupić aktualizacje. Bezpłatnie (po cenie nośnika i dostawy) będzie mógł otrzymać najwyżej wersję o numerze 7.69.0.

Cena aktualizacji systemu obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących cen systemów Asseco WAPRO a jej wartość jest wyliczana w zależności od posiadanej przez użytkownika wersji płatnej programu.

Nowi użytkownicy systemów Asseco WAPRO otrzymują przez okres 7 miesięcy od daty rejestracji systemu (czyli daty wydania pierwszego Kodu Aktywacyjnego) prawo do bezpłatnego zainstalowania każdej płatnej aktualizacji tego systemu, która ukaże się w tym okresie. Po tym okresie nabywają aktualizacje na zasadach ogólnych.

 

WF-KaPeR - system księgowy dla biura rachunkowego

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów

WF-KaPeR BIURO - system księgowy przeznaczony dla biur rachunkowych, których klientami są podmioty prowadzące księgowość uproszczoną (księga przychodów i rozchodów). Program do księgowania umożliwia pracę na wielu stanowiskach komputerowych i obsługę nieograniczonej liczby podmiotów.

Podstawowe cechy systemu księgowego WF-KaPeR BIURO:
 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
 • Eksport wydruków do formatu PDF
 • Wielowymiarowe analizy biznesowe (OLAP)
 • Kontrola uprawnień użytkowników do dostępu do poszczególnych funkcji programu
 • Możliwość tworzenia harmonogramów zaplanowanych działań
 • Możliwość monitorowania zmian dokonywanych w poszczególnych dokumentach
 • Dodatkowe funkcje wspomagające pracę biura rachunkowego, w szczególności ułatwiające zarządzanie e-deklaracjami
 • import danych z programów: WF-Mag (program magazynowy) i WF-Fakturka(program do faktur) oraz rozliczanie ZUS, w tym również współpraca z „Płatnikiem”
 
 

WF-Analizy

Więcej…  

WF-KaPeR - system księgowości uproszczonej

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 firm

System księgowy WF-KaPeR polecamy dla firm, które prowadzą księgowość opartą na księdze przychodów i rozchodów (księgowość uproszczona). Wersja programu WF-KaPeR BIZNES umożliwia pracę wielostanowiskową, posiada też mechanizm uprawnień użytkowników.

Podstawowe cechy systemu księgowego WF-KaPeR BIZNES:
 • Obsługa deklaracji i dokumentów zgłoszeniowych w wersji elektronicznej (e-deklaracje)
 • Obsługa dowolnej ilości środków trwałych
 • Rozliczanie dowolnej ilości samochodów
 • Obsługa wynagrodzeń
 • Umowy zlecenia i o dzieło
 • Przelewy wynagrodzeń
 • Rozliczenie podatku dochodowego pracowników, w szczególności deklaracje PIT-11 i PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, również w wersji elektronicznej
 • import danych z programów: WF-Mag (program magazynowy) i WF-Fakturka(program do faktur) oraz rozliczanie ZUS, w tym również współpraca z „Płatnikiem”
 

Program do księgowości WF-KaPeR - księga przychodów i rozchodów

Obsługa jednego podmiotu, na jednym stanowisku

Program do księgowania WF-KaPeR w wersji START, przeznaczony jest dla małych firm, które prowadzą księgowość uproszczoną (ksążka przychodów i rozchodów).

Podstawowe cechy programu księgowego WF-KaPeR START:
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, ryczałtowej ewidencji przychodów, rozliczanie dochodów z najmu, swobodne definiowanie rejestrów VAT, obsługa rozrachunków, import danych z programów: WF-Mag (program magazynowy) i WF-Fakturka(program do faktur) oraz rozliczanie ZUS, w tym również współpraca z „Płatnikiem”
 • Rozliczanie podatków: dochodowego, zryczałtowanego, podatku od towarów i usług VAT, wraz z kompletem deklaracji podatkowych (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z i inne)
 • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych NIP
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do pięciu pozycji) wraz z automatami umożliwiającymi poprawną realizację amortyzacji, modernizacji, umorzeń, środków trwałych dotowanych
 • Prowadzenie rozliczeń jednego samochodu osobowego
 • Emisja dokumentów księgowych: dowodów wewnętrznych, przelewów bankowych, wpłat gotówkowych, not korygujących itd.
 • Prowadzenie szeregu własnych kartotek, m.in. własnych klasyfikacji dokumentów
 • Prowadzenie rozliczeń jednego samochodu osobowego
 

Oprogramowanie księgowe WF-KaPeR jest częścią systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, a dostarczanego przez Asseco WAPRO. Z racji tego program do księgowania WF-KaPeR wymienia dane z innymi elementami systemu.

 • Integracja z Systemem Magazynowo Handlowym WF-Mag dla Windows
 • Wymiana danych z programem do faktur WF-Fakturka
 • Integracja z rozprowadzanym przez ZUS programem Płatnik
 • Dodatkowo w wariancie WF-KaPeR BIURO
 • Integracja ze środowiskiem Windows. Nieograniczone możliwości przetwarzania danych zawartych w programie WF-KaPeR dla Windows przez aplikacje Windowsowe np. Excel, Access itp

 
Powered by Tags for Joomla