systemy księgowe

Program WF-FaKir umożliwia dostosowanie do specyfiki działania firmy jak i osobistych preferencji.

 

Poniżej zamieszczamy przykładowe ekrany systemu księgowego WF-FaKir.

mt_gallery:fakir_ekrany

 

Poniżej podstawowe różnice pomiędzy wariantami programu do księgowania WF-FaKir.

Opis różnic PRESTIŻ BIURO BIZNES BUDŻET
Ogólne
Możliwość pracy w sieci WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Maksymalna ilość firm możliwych do zarejestrowanie w programie nieograniczona nieograniczona 3 oddz. 1 firmy nieogranicznona
Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami Asseco WAPRO WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Wymiana danych z aplikacjami systemu Asseco WAPRO WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Optymalizacja do pracy terminalowej (wyłączenie grafik) WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Moduł finansowo - księgowy
Powiązana dekretacja dokumentów z ewidencją VAT WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Rozrachunki z kontrahentami WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Raporty kasowe, wyciągi bankowe, inne WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Wystawianie i ewidencja dokumentów handlowych WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
e-przelewy, e-deklaracje WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Rachunki wirtualne
Obsługa wirtualnych rachunków bankowych WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Planowanie i kontrola wydatków firmy (plan budżetowy)
Budżetowanie i kontrola realizacji budżetu firmy WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym
Moduł MPK
Moduł obsługi miejsc powstawania kosztów WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Analiza wskaźnikowa
Moduł analizy wskaźnikowej firmy WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Analityka budżetowa
Tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Definiowanie i obsługa klasyfikacji budżetowej (paragrafów) WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Sprawozdawczość budżetowa WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości

 

Poniżej znajdują się podstawowe wymagania jakie musi spełniać sprzęt, na którym będzie instalowany system księgowy WF-FaKir.

Instalacja jednostanowiskowa
Stanowisko:
 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 2 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.
Instalacja wielostanowiskowa
Serwer:
 • Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
 • 4 GB RAM,
 • minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • napęd DVD,
 • karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),
 • Windows 2012 R2 Server,
 • MS SQL Server 2014 lub nowszy.
Stanowisko:
 • Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
 • 512 MB RAM (1024 MB RAM dla Windows Vista lub Windows 7),
 • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • karta graficznaXGA/XVGA (1024x768),
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10.
Praca w sieciach:
 • Windows 7/Windows 8/Windows 10

 

 

W każdym momencie program WF-FaKir umożliwia wygodny i szybki dostęp do wszelkich zgromadzonych informacji.

 

System księgowy WF-FaKir to w pełni funkcjonalny program do księgowania, którego funkcjonalność zmienia się w zależności od wybranej wersji. Do dyspozycji są pakiety:

Poniżej prezentujemy główne cechy funkcjonalne księgi handlowej WF-FaKir. Należy mieć na uwadze dużą elastyczność tego programu do rachunkowości. Jeżeli potrzebne jest dostosowanie systemu księgowego WF-FaKir do indywidualnych potrzeb, zapraszamy do kontaktu z naszym działem wdrożeń.

Ewidencja dokumentów w programie WF-FaKir
 • rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych
 • automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania
 • możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów
 • przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach możliwość tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów
Rozrachunki w systemie WF-FaKir
 • automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązań
 • rozliczanie rozrachunków walutowych, wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych
 • automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek
 • komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym
Księga główna w systemie WF-FaKir
 • szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia.
Ewidencja VAT w WF-FaKir
 • powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT
 • możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT
 • pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych
Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ systemu księgowego WF-FaKir
Elementy Controllingu
 • definiowanie, obsługa i rozliczanie centrów kosztowych (MPK) wraz z ich zaawansowaną analizą
 • planowanie rocznych i częściowych budżetów oraz kontrola ich realizacji
 • analiza wskaźnikowa - obsługa podstawowych wskaźników odpowiedzialnych za kondycję firmy (wskaźniki rentowności, płynności, aktywności, wydajności i wiele innych) wraz z możliwością śledzenia ich zmian w czasie
 • zaawansowane raportowanie, w tym integracja z narzędziami zewnętrznymi, takimi jak Crystal Raports oraz MS Excel (tabele przestawne)
 • wykorzystanie technologii OLAP oraz współpraca z generatorem raportów wielowymiarowych WF-Analizy
 
Powered by Tags for Joomla