system księgowy

Poniżej zamieszczamy przykładowe ekrany programu księgowego WF-KaPeR.

mt_gallery:kaper_ekrany

 

Poniżej zamieszczamy przykładowe ekrany systemu księgowego WF-FaKir.

mt_gallery:fakir_ekrany

 

Program do ksiegowania WF-KaPeR sprzedawany jest w trzech wersjach:

Poniżej prezentujemy podstawowe różnice między wariantami programu do rachunkowości WF-KaPeR.

Opis różnic BIURO BIZNES START
Ilość rozliczanych oddziałów firmy
Funkcjonalność programu księgowego WF-KaPeR
3 1
Rozliczanie wynagrodzeń
Rozliczanie środków trwałych 5 środków
Rozliczanie prywatnych samochodów 1 samochód
Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
Dowolna konfiguracja uprawnień użytkowników
Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO
Współpraca z systemami fakturowania i sprzedażowo magazynowymi WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
WF-Fakturka
WF-Mag dla Windows
Współpraca z systemem WF-Analizy
 

WF-FaKir dla Windows umożliwia również tworzenie zestawień, analiz i wydruków.

 
Systemy księgowe WF-FaKir - sprzedaż i wdrożenia

Specjalizujemy się we wdrożeniach systemów księgowych oraz innych programów Asseco WAPRO. Realizujemy projekty informatyczne na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw:

 • mazowieckiego
 • opolskiego
Na terenie tych dwóch regionów mamy swoje oddziały, oraz inżynierów, którzy są do Państwa dyspozycji.

Szczególnie chcemy zwrócić uwagę na możliwość stałej opieki serwisowej jaką możemy sprawować nad systemami księgowymi (WF-KaPeR - księgowość uproszczona, WF-FaKir - księga handlowa) oraz pozostałymi programami Asseco WAPRO:

 • WF-Mag - program magazynowy
 • WF-GANG - oprogramowanie kadrowo płacowe
 • WF-bEST - program do ewidencji środków trwałych
Zakres stałych umów serwisowych dotyczyć może również sprzętu komputerowego oraz urządzeń fiskalnych.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

 

Poniżej podstawowe różnice pomiędzy wariantami programu do księgowania WF-FaKir.

Opis różnic PRESTIŻ BIURO BIZNES BUDŻET
Ogólne
Możliwość pracy w sieci WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Maksymalna ilość firm możliwych do zarejestrowanie w programie nieograniczona nieograniczona 3 oddz. 1 firmy nieogranicznona
Możliwość pracy na jednej, wspólnej bazie danych z aplikacjami Asseco WAPRO WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Wymiana danych z aplikacjami systemu Asseco WAPRO WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Optymalizacja do pracy terminalowej (wyłączenie grafik) WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Moduł finansowo - księgowy
Powiązana dekretacja dokumentów z ewidencją VAT WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Rozrachunki z kontrahentami WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Raporty kasowe, wyciągi bankowe, inne WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Wystawianie i ewidencja dokumentów handlowych WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
e-przelewy, e-deklaracje WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości
Rachunki wirtualne
Obsługa wirtualnych rachunków bankowych WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Planowanie i kontrola wydatków firmy (plan budżetowy)
Budżetowanie i kontrola realizacji budżetu firmy WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym
Moduł MPK
Moduł obsługi miejsc powstawania kosztów WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Analiza wskaźnikowa
Moduł analizy wskaźnikowej firmy WF-FaKir - program do rachunkowości WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Analityka budżetowa
Tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Definiowanie i obsługa klasyfikacji budżetowej (paragrafów) WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości
Sprawozdawczość budżetowa WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - brak funkcjonalności w systemie księgowym WF-FaKir - program do rachunkowości

 

System księgowy WF-KaPeR - księgowość uproszczona

WF-KaPeR dla Windows jest systemem księgowym przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Dzięki możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci może być z powodzeniem używany również przez biura rachunkowe. Program do księgowania WF-KaPeR umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i wiele innych.

WF-KaPeR dla Windows zawiera mechanizm ewidencjonowania środków trwałych oraz odliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Umożliwia ewidencję wyposażenia zakupionego dla potrzeb firmy nie sklasyfikowanego jako środki trwałe. W zależności od wariantu program do księgowania pozwala także na obsługę wynagrodzeń oraz tworzenia deklaracji dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

WF-KaPeR dla Windows jest funkcjonalną kontynuacją dobrze znanej na polskim rynku wersji DOS-owej programu księgowego, obecnej na rynku od kilku lat. Jest on wynikiem połączenia dotychczasowych bogatych doświadczeń firmy, jako producenta aplikacji biznesowych, z możliwościami, jakie daje zastosowanie najnowszych technologii informatycznych. Program jest w pełni kompatybilny ze środowiskiem i interfejsem Microsoft Windows - pracuje pod kontrolą Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP, Vista, Windows 7 maksymalnie wykorzystując zalety każdego z tych systemów operacyjnych.

Księgowość pod kontrolą

Program WF-KaPeR jest systemem księgowym, który znajduje zastosowanie zarówno w profesjonalnych biurach rachunkowych, jak też w małych rodzinnych firmach. Program do rachunkowości został tak zaprojektowany, aby użytkownicy rozpoczynający działalność gospodarczą - nie znając szczegółowo przepisów podatkowych - mogli samodzielnie prowadzić dokumentację księgową.

Po zainstalowaniu system księgowy jest gotowy do pracy bez potrzeby wstępnej konfiguracji. Praca z programem księgowym wymaga wprowadzania jedynie podstawowych danych, pozostałe operacje związane np. z naliczaniem składek ubezpieczeniowych czy wprowadzaniem zapisów do rejestrów VAT realizowane są automatycznie. Automatyzacja ta oszczędza czas i zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

WF-KaPeR jest w pełni dostosowany do obowiązującego prawa i na bieżąco aktualizowany zgodnie z jego zmianami, dzięki czemu zwalnia użytkownika z konieczności poznania szczegółowych przepisów. Dzięki możliwości obsługi wielu podmiotów gospodarczych oraz możliwości pracy w sieci to oprogramowanie księgowe jest również z powodzeniem używane przez biura rachunkowe.

Bogata funkcjonalność

WF-KaPeR łączy w sobie cechy wielu specjalistycznych programów obsługując jednocześnie obszary działalności związane z księgowością, środkami trwałymi, jak też z płacami i umowami cywilnoprawnymi - wszystko zostało zoptymalizowane kątem małych przedsiębiorstw.

Program został wzbogacony również o gotowe, automatycznie wypełniane formularze deklaracji podatkowych VAT, PIT i NIP ze wszystkimi załącznikami. WF-KaPeR obsługuje również deklaracje w formie elektronicznej.

 


Możliwość przygotowania własnych analiz na podstawie danych z programów


Możliwość tworzenia Analizy

 • Na podstawie zestawu analiz predefiniowanych w programie
 • Zgodnie z własnym projektem, przy użyciu kreatora analiz


Przeglądanie i przetwarzanie danych

 • Przy wykorzystaniu wewnętrznej przeglądarki analiz


Wewnętrzna przeglądarka, funkcje:

 • definiowanie własnych filtrów
 • szeroki wachlarz rodzajów wykresów
 • możliwość zapisania konfiguracji przeglądarki
 • wydruki
 • eksportu danych do formatu: PDF, XLS, XLSX, HTML, RTF, TXT
 

WF-FaKir Biznes dla Windows jest systemem księgowym przeznaczonym do obsługi księgowości w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych oraz produkcyjnych. Pozwala na obsługę do trzech oddziałów jednej firmy.

WF-FaKir dla Windows - system księgowy, księga handlowa

System księgowy WF-FaKir może być stosowany:
 • jako element składowy systemu zarządzania firmami Asseco WAPRO i współpracować z innymi aplikacjami tego systemu,
 • niezależnie, jako samodzielny program do księgowania.

System księgowy WF-FaKiR wyposażony został we wszystkie wymagane przepisami prawa mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych.

Ewidencja dokumentów
 • rejestrowanie wszystkich typów dokumentów, w tym dokumentów walutowych i złożonych
 • automatyzacja procesu rejestracji dokumentów poprzez zastosowanie formuł automatycznego dekretowania
 • możliwość rejestrowania i automatycznego rozliczania rozrachunków już na etapie rejestrowania dokumentów
 • przeglądanie i analiza dokumentów w dowolnych układach możliwość tworzenia własnych klasyfikacji dokumentów lub zapisów

Rozrachunki
 • automatyczne, półautomatyczne i ręczne rozliczanie lub kompensacja należności i zobowiązań
 • rozliczanie rozrachunków walutowych, wraz z automatycznym tworzeniem dokumentów różnic kursowych
 • automatyczne tworzenie dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, czy not odsetkowych oraz naliczanie odsetek
 • komplet zestawień umożliwiających pełną analizę stanu należności i zobowiązań, także w ujęciu historycznym i prognostycznym

Księga główna
 • szybkie i wygodne przeglądanie zapisów, obrotów i sald na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • generowanie kompletu wydruków urzędowych i statystycznych, w tym bilansu, rachunku wyników, dzienników księgowań i innych automatyczne zamykanie okresów i lat obrachunkowych wraz ze stosownymi przeksięgowaniami, przeszacowaniami i generowaniem bilansu otwarcia.

Ewidencja VAT
 • powiązanie procesu dekretacji dokumentów z ewidencją VAT umożliwiające jednokrotne wprowadzanie informacji oraz kontrolę zgodności kont księgi głównej z rejestrami VAT
 • możliwość tworzenia dowolnych zestawień w oparciu o rejestry VAT oraz automatyczne generowanie i drukowanie deklaracji VAT-7
 • możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT
 • pełna obsługa dokumentów importowych i eksportowych oraz dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych

 

WF-KaPeR - system księgowy dla biura rachunkowego

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa dowolnej ilości podmiotów

WF-KaPeR BIURO - system księgowy przeznaczony dla biur rachunkowych, których klientami są podmioty prowadzące księgowość uproszczoną (księga przychodów i rozchodów). Program do księgowania umożliwia pracę na wielu stanowiskach komputerowych i obsługę nieograniczonej liczby podmiotów.

Podstawowe cechy systemu księgowego WF-KaPeR BIURO:
 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
 • Eksport wydruków do formatu PDF
 • Wielowymiarowe analizy biznesowe (OLAP)
 • Kontrola uprawnień użytkowników do dostępu do poszczególnych funkcji programu
 • Możliwość tworzenia harmonogramów zaplanowanych działań
 • Możliwość monitorowania zmian dokonywanych w poszczególnych dokumentach
 • Dodatkowe funkcje wspomagające pracę biura rachunkowego, w szczególności ułatwiające zarządzanie e-deklaracjami
 • import danych z programów: WF-Mag (program magazynowy) i WF-Fakturka(program do faktur) oraz rozliczanie ZUS, w tym również współpraca z „Płatnikiem”
 
Powered by Tags for Joomla