Możliwości WF-FaKir

WF-FaKir dla Windows umożliwia dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków.