WF-FaKir Budżet

Oprócz wersji WF-FaKir Biznes, Biuro i Prestiż istnieje wersja Budżet przeznaczona specjalnie dla jednostek budżetowych.