Podsumowania w WF-FaKir

WF-FaKir dla Windows umożliwia również tworzenie zestawień, analiz i wydruków.